کنسرتکنسرت ابی

کنسرت ابی در استانبول ( 18 شهریور 1402 )

18  شهریور 1402 استانبول سالن کنگره سنتر
129 دلار ، 159 دلار ، 179 دلار ، 199 دلار ، 249 دلار ، 299 دلار ، 499 دلار ، 599 دلار
8 سپتامبر ۲۰۲۳ سالن Haliç Congress Center
129$ , 126$, 179$ , 199$ , 249$ , 299$ ، 499 $ ، 599$