تور آنکارا ✈️ سفر به آنکارا؛ از بقایای دوران باستان تا ساختمان های مدرنتور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داری

تور آنکارا زمستان 1403 ( دی بهمن اسفند )

دیارگشت ; مسافران محترم تور آنکارا ویژه زمستان 1403 ( دی بهمن اسفند ) دقت داشته باشند که تصاویر هر

Read More
تور آنکارا ✈️ سفر به آنکارا؛ از بقایای دوران باستان تا ساختمان های مدرنتور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داری

تور آنکارا تابستان 1403 ( تیر مرداد شهریور )

دیارگشت ; مسافران محترم تور آنکارا ویژه تابستان 1403 ( تیر مرداد شهریور ) دقت داشته باشند که تصاویر هر

Read More
تور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داریتور کوش آداسی ✈️ بهترین جاهای دیدنی کوش آداسی، از پارک آبی به یونان باستان

تور کوش آداسی زمستان 1403 ( دی بهمن اسفند )

دیارگشت ; مسافران محترم تور کوش آداسی ویژه زمستان 1403 ( دی بهمن اسفند ) دقت داشته باشند که تصاویر

Read More
تور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داریتور کوش آداسی ✈️ بهترین جاهای دیدنی کوش آداسی، از پارک آبی به یونان باستان

تور کوش آداسی پاییز 1403 ( مهر آبان آذر )

دیارگشت ; مسافران محترم تور کوش آداسی ویژه پاییز 1403 ( مهر آبان آذر ) دقت داشته باشند که تصاویر

Read More
تور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داریتور کوش آداسی ✈️ بهترین جاهای دیدنی کوش آداسی، از پارک آبی به یونان باستان

تور کوش آداسی تابستان 1403 ( تیر مرداد شهریور )

دیارگشت ; مسافران محترم تور کوش آداسی ویژه تابستان 1403 ( تیر مرداد شهریور ) دقت داشته باشند که تصاویر

Read More
تور بدروم ✈️ راهنمای سفر به بودروم؛ شهری در شبه جزیره بودروم در جنوب غربی ترکیهتور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داری

تور بدروم زمستان 1403 ( دی بهمن اسفند )

دیارگشت ; مسافران زمستان 1403 ( دی بهمن اسفند ) تور بدروم دقت داشته باشند که تصاویر مربوط به هر

Read More
تور بدروم ✈️ راهنمای سفر به بودروم؛ شهری در شبه جزیره بودروم در جنوب غربی ترکیهتور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داری

تور بدروم پاییز 1403 ( مهر آبان آذر )

دیارگشت ; مسافران پاییز 1403 ( مهر آبان آذر ) تور بدروم دقت داشته باشند که تصاویر مربوط به هر

Read More
تور بدروم ✈️ راهنمای سفر به بودروم؛ شهری در شبه جزیره بودروم در جنوب غربی ترکیهتور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داری

تور بدروم تابستان 1403 ( تیر مرداد شهریور )

دیارگشت ; مسافران تابستان 1403 ( تیر مرداد شهریور ) تور بدروم دقت داشته باشند که تصاویر مربوط به هر

Read More
تور آنتالیا ✈️ جاهای دیدنی آنتالیا؛ دیدنی‌های بی‌شمار آنتالیا در انتظار شماستتور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داری

تور آنتالیا پاییز 1403 ( مهر آبان آذر )

دیارگشت ; مسافران محترم تور آنتالیا ویژه پاییز 1403 ( مهر آبان آذر ) دقت داشته باشند که تصاویر هر

Read More
تور آنتالیا ✈️ جاهای دیدنی آنتالیا؛ دیدنی‌های بی‌شمار آنتالیا در انتظار شماستتور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داری

تور آنتالیا تابستان 1403 ( تیر مرداد شهریور )

دیارگشت ; مسافران محترم تور آنتالیا ویژه تابستان 1403 ( تیر مرداد شهریور ) دقت داشته باشند که تصاویر هر

Read More
تور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داریتور مارماریس ✈️ ۱۰ تا از جاهای دیدنی مارماریس ترکیه که شما را عاشق این شهر می کنند!

تور مارماریس تابستان 1403 ( تیر مرداد شهریور )

The young team of Franziska Hildebrand, Franziska Preuss, Vanessa Hinz and Dahlmeier clocked 1 hour, 11 minutes, 54.6 seconds to beat France

Read More
تور استانبول ✈️ جاهای دیدنی استانبول و آشنایی با ۳۳ مکان گردشگری و تفریحیتور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داری

تور استانبول زمستان 1403 ( دی بهمن اسفند )

دیارگشت ; مسافران محترم تور استانبول ویژه زمستان 1403 ( دی بهمن اسفند ) دقت داشته باشند که تصاویر هر

Read More
تور استانبول ✈️ جاهای دیدنی استانبول و آشنایی با ۳۳ مکان گردشگری و تفریحیتور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داری

تور استانبول پاییز 1403 ( مهر آبان آذر )

دیارگشت ; مسافران محترم تور استانبول ویژه پاییز 1403 ( مهر آبان آذر ) دقت داشته باشند که تصاویر هر

Read More
تور استانبول ✈️ جاهای دیدنی استانبول و آشنایی با ۳۳ مکان گردشگری و تفریحیتور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داری

تور استانبول تابستان 1403 ( تیر مرداد شهریور )

دیارگشت ; مسافران محترم تور استانبول ویژه تابستان 1403 ( فروردین اردیبهشت خرداد ) دقت داشته باشند که تصاویر هر

Read More
تور آلانیا ✈️ جاهای دیدنی آلانیا، گشتی در میان جاهای دیدنی آلانیاتور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داری

تور آلانیا تابستان 1403 ( تیر مرداد شهریور )

دیارگشت ; مسافران تابستان 1403 ( تیر مرداد شهریور ) تور آلانیا دقت داشته باشند که تصاویر مربوط به هر

Read More
تور آنتالیا ✈️ جاهای دیدنی آنتالیا؛ دیدنی‌های بی‌شمار آنتالیا در انتظار شماستتور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داری

تور آنتالیا زمستان 1403 ( دی بهمن اسفند)

دیارگشت ; مسافران محترم تور آنتالیا ویژه زمستان 1403 ( دی بهمن اسفند ) دقت داشته باشند که تصاویر هر

Read More
تور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داریتور وان ✈️ راهنمای سفر به وان؛ سفری خاطره انگیز و کم هزینه

تور وان نوروز و بهار 1403 ( فروردین اردیبهشت خرداد )

دیارگشت ; مسافران نوروز و بهار 1403 ( فروردین اردیبهشت خرداد ) تور وان دقت داشته باشند که تصاویر مربوط

Read More
تور ترابزون ✈️ ترابزون ترکیه: شهری دنج در ساحل دریای سیاهتور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داری

تور ترابزون نوروز و بهار 1403 ( فروردین اردیبهشت خرداد )

دیارگشت ; مسافران نوروز و بهار 1403 ( فروردین اردیبهشت خرداد ) تور ترابزون توجه داشته باشند که تصاویر مربوط

Read More
تور بدروم ✈️ راهنمای سفر به بودروم؛ شهری در شبه جزیره بودروم در جنوب غربی ترکیهتور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داری

تور بدروم نوروز و بهار 1403 ( فروردین اردیبهشت خرداد )

دیارگشت ; مسافران نوروز و بهار 1403 ( فروردین اردیبهشت خرداد ) تور بدروم دقت داشته باشند که تصاویر مربوط

Read More
تور ازمیر ✈️ راهنمای سفر به ازمیر ترکیه و جاهای دیدنی آنتور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داری

تور ازمیر نوروز و بهار 1403 ( فروردین اردیبهشت خرداد )

دیارگشت ; مسافران محترم تور ازمیر ویژه نوروز و بهار 1403 ( فروردین اردیبهشت خرداد ) دقت داشته باشند که

Read More
تور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داریتور کوش آداسی ✈️ بهترین جاهای دیدنی کوش آداسی، از پارک آبی به یونان باستان

تور کوش آداسی نوروز و بهار 1403 ( فروردین اردیبهشت خرداد )

دیارگشت ; مسافران محترم تور کوش آداسی ویژه نوروز و بهار 1403 ( فروردین اردیبهشت خرداد ) دقت داشته باشند

Read More
تور استانبول ✈️ جاهای دیدنی استانبول و آشنایی با ۳۳ مکان گردشگری و تفریحیتور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داری

تور استانبول نوروز و بهار 1403 ( فروردین اردیبهشت خرداد )

دیارگشت ; مسافران محترم تور استانبول ویژه نوروز و بهار 1403 ( فروردین اردیبهشت خرداد ) دقت داشته باشند که

Read More
تور آنتالیا ✈️ جاهای دیدنی آنتالیا؛ دیدنی‌های بی‌شمار آنتالیا در انتظار شماستتور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داری

تور آنتالیا هوایی یا زمینی نوروز و بهار 1403 ( فروردین اردیبهشت خرداد )

دیارگشت ; مسافران محترم تور آنتالیا هوایی یا زمینی ویژه نوروز و بهار 1403 ( فروردین اردیبهشت خرداد ) دقت

Read More
تور آنکارا ✈️ سفر به آنکارا؛ از بقایای دوران باستان تا ساختمان های مدرنتور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داری

تور آنکارا نوروز و بهار 1403 ( فروردین اردیبهشت خرداد )

دیارگشت ; مسافران محترم تور آنکارا ویژه نوروز و بهار 1403 ( فروردین اردیبهشت خرداد ) دقت داشته باشند که

Read More
تور آلانیا ✈️ جاهای دیدنی آلانیا، گشتی در میان جاهای دیدنی آلانیاتور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داری

تور آلانیا نوروز و بهار 1403 ( فروردین اردیبهشت خرداد )

دیارگشت ; مسافران نوروز و بهار 1403 ( فروردین اردیبهشت خرداد ) تور آلانیا دقت داشته باشند که تصاویر مربوط

Read More
تور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داریتور مارماریس ✈️ ۱۰ تا از جاهای دیدنی مارماریس ترکیه که شما را عاشق این شهر می کنند!

تور مارماریس نوروز و بهار 1403 ( فروردین اردیبهشت خرداد )

The young team of Franziska Hildebrand, Franziska Preuss, Vanessa Hinz and Dahlmeier clocked 1 hour, 11 minutes, 54.6 seconds to beat France

Read More

تور ترکیه ✈️ جاهای دیدنی ترکیه؛ هر چه خوبان همه دارند، تو یکجا داری

دیارگشت ; مسافران محترم تور ترکیه ویژه نوروز و بهار 1403 ( فروردین اردیبهشت خرداد ) دقت داشته باشند که اطلاعات گردشگری تور ترکیه در همین صفحه موجود است و هر پکیج شامل تصاویر هتل های مقصد مورد نظر میباشد.

پانزده مورد از بهترین جاذبه­ های گردشگری ترکیه

ترکیه یکی از مقاصد گردشگری بسیار جذاب و دیدنی ای است که بین آسیا و اروپا واقع شده است؛ این کشور مملو از بناهای تاریخی و چشم اندازهای بسیار زیبایی است که توجه گردشگران بسیاری را به خود جلب می کنند. فرهنگ درخشان، غذاهای محبوب و تاریخ کهنش همه گردشگران را به حیرت وا می دارد، مناظر زیبایش از دریا مدیترانه گرفته تا کوه های پر ابهت و جلگه های وسیع و بی درختش همگی در نوع خود بی نظیر و دیدنی هستند.

ترکیه کشوری است که جاذبه های بسیار زیادی دارد که برای همه با هر نوع سلیقه ای مناسبند؛ تماشای شکوه و جلال آثار به جا مانده از دوران سلطنت عثمانیان و رومیان؛ آفتاب گرفتن در سواحل بی نظیرش؛ قدم زدن در میان خرابه های تاریخی مانند شهر اِفسوس و یا تماشای چشم اندازهای فراواقعی پاموکاله و کاپادوسیه همگی جزء کارهایی است که می توان در ترکیه انجام داد. در زیر فهرستی از بهترین جاذبه های دیدنی ترکیه را به شما معرفی می کنیم. با ما همراه باشید.

1. ایاصوفیا

2. اِفسوس

3. کاپادوسیه

4. توپکاپی پَلیس

5. پاموکاله

6. سوملا مانِستری

7. نمرود مَونت

8. آنی

9. آسپندوس

10. کروزینگ دِ مدیترانین

11. پرگامون

12. اولودنیز

13. آنتالیا

14. سافرانبلو

15. پاتارا