مجله گردشگری ✈️

تفریحات دبی؛ گردشی در سرزمین عجایب خاورمیانه

از شهری که بلندترین برج جهان را دارد، باید همان‌قدر هم انتظار امکانات تفریحی داشت، نه؟ قبل از اینکه درباره تفریحات دبی چیزی بگویم، بگذارید خیالتان را راحت کنم؛ همه جاهای تفریحی دبی آن‌قدری گران نیست که نتوانید نزدیکشان شوید. در این مقاله اول این مکان های تفریحی دبی را بشناسید، بعد درباره هزینه‌شان خودتان تصمیم بگیرید.